Zapraszamy do korzystania z gabinetu fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii i masaży oraz porad lekarskich w zakresie rehabilitacji medycznej i ortopedii.

76-200 Słupsk ul. Jana Pawła II 1A  |  Ustka ul. Na wydmie 5A

Zapraszamy do korzystania z gabinetu fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii i masaży oraz porad lekarskich w zakresie rehabilitacji medycznej i ortopedii.

76-200 Słupsk ul. Jana Pawła II 1A  |  Ustka ul. Na wydmie 5A

Zapraszamy do korzystania z gabinetu fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii i masaży oraz porad lekarskich w zakresie rehabilitacji medycznej i ortopedii.

76-200 Słupsk ul. Jana Pawła II 1A  |  Ustka ul. Na wydmie 5A

Zapraszamy do korzystania z gabinetu fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii i masaży oraz porad lekarskich w zakresie rehabilitacji medycznej i ortopedii.

76-200 Słupsk ul. Jana Pawła II 1A  |  Ustka ul. Na wydmie 5A

Zapraszamy do korzystania z gabinetu fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii i masaży oraz porad lekarskich w zakresie rehabilitacji medycznej i ortopedii.

76-200 Słupsk ul. Jana Pawła II 1A  |  Ustka ul. Na wydmie 5A

Zapraszamy do korzystania z gabinetu fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii i masaży oraz porad lekarskich w zakresie rehabilitacji medycznej i ortopedii.

76-200 Słupsk ul. Jana Pawła II 1A  |  Ustka ul. Na wydmie 5A

Zapraszamy do korzystania z gabinetu fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii i masaży oraz porad lekarskich w zakresie rehabilitacji medycznej i ortopedii.

76-200 Słupsk ul. Jana Pawła II 1A  |  Ustka ul. Na wydmie 5A

Zapraszamy do korzystania z gabinetu fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii i masaży oraz porad lekarskich w zakresie rehabilitacji medycznej i ortopedii.

76-200 Słupsk ul. Jana Pawła II 1A  |  Ustka ul. Na wydmie 5A

Zapraszamy do korzystania z gabinetu fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii i masaży oraz porad lekarskich w zakresie rehabilitacji medycznej i ortopedii.

76-200 Słupsk ul. Jana Pawła II 1A  |  Ustka ul. Na wydmie 5A

Zapraszamy do korzystania z gabinetu fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii i masaży oraz porad lekarskich w zakresie rehabilitacji medycznej i ortopedii.

76-200 Słupsk ul. Jana Pawła II 1A  |  Ustka ul. Na wydmie 5A

Jak uzyskać skierowanie na rehabilitację leczniczą:

Podstawą do skierowania ubezpieczonego lub rencisty do ośrodka rehabilitacyjnego jest orzeczenie o
      potrzebie rehabilitacji leczniczej, wydane przez lekarza orzecznika ZUS.
      Lekarz  orzecznik ZUS może wydać orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej m.in. na wniosek
      lekarza prowadzącego leczenie.
      Wniosek może wystawić każdy lekarz prowadzący leczenie, także w ramach praktyki prywatnej,
      a osoba której ten wniosek dotyczy, składa go w dowolnej jednostce ZUS.

     Wniosek może być sporządzony na dowolnym formularzu i powinien zawierać:

  • imię i nazwisko leczonego
  • PESEL
  • adres zamieszkania i numer telefonu
  • rozpoznanie medyczne w języku polskim oraz opinię czy po przeprowadzeniu rehabilitacji istnieje pozytywne rokowanie odzyskania zdolności do pracy.
     Przykładowy wzór wniosku, a także szczegółowe informacje dotyczące rehabilitacji leczniczej można
     uzyskać na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pod adresem www.zus.pl/rehabilitacja

 
Copyright © 2014 SPEC-MED s.c. | Rehabilitacja Słupsk