Zapraszamy do korzystania z gabinetu fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii i masaży oraz porad lekarskich w zakresie rehabilitacji medycznej i ortopedii.

76-200 Słupsk ul. Jana Pawła II 1A  |  Ustka ul. Na wydmie 5A

Zapraszamy do korzystania z gabinetu fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii i masaży oraz porad lekarskich w zakresie rehabilitacji medycznej i ortopedii.

76-200 Słupsk ul. Jana Pawła II 1A  |  Ustka ul. Na wydmie 5A

Zapraszamy do korzystania z gabinetu fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii i masaży oraz porad lekarskich w zakresie rehabilitacji medycznej i ortopedii.

76-200 Słupsk ul. Jana Pawła II 1A  |  Ustka ul. Na wydmie 5A

Zapraszamy do korzystania z gabinetu fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii i masaży oraz porad lekarskich w zakresie rehabilitacji medycznej i ortopedii.

76-200 Słupsk ul. Jana Pawła II 1A  |  Ustka ul. Na wydmie 5A

Zapraszamy do korzystania z gabinetu fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii i masaży oraz porad lekarskich w zakresie rehabilitacji medycznej i ortopedii.

76-200 Słupsk ul. Jana Pawła II 1A  |  Ustka ul. Na wydmie 5A

Zapraszamy do korzystania z gabinetu fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii i masaży oraz porad lekarskich w zakresie rehabilitacji medycznej i ortopedii.

76-200 Słupsk ul. Jana Pawła II 1A  |  Ustka ul. Na wydmie 5A

Zapraszamy do korzystania z gabinetu fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii i masaży oraz porad lekarskich w zakresie rehabilitacji medycznej i ortopedii.

76-200 Słupsk ul. Jana Pawła II 1A  |  Ustka ul. Na wydmie 5A

Zapraszamy do korzystania z gabinetu fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii i masaży oraz porad lekarskich w zakresie rehabilitacji medycznej i ortopedii.

76-200 Słupsk ul. Jana Pawła II 1A  |  Ustka ul. Na wydmie 5A

Zapraszamy do korzystania z gabinetu fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii i masaży oraz porad lekarskich w zakresie rehabilitacji medycznej i ortopedii.

76-200 Słupsk ul. Jana Pawła II 1A  |  Ustka ul. Na wydmie 5A

Zapraszamy do korzystania z gabinetu fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii i masaży oraz porad lekarskich w zakresie rehabilitacji medycznej i ortopedii.

76-200 Słupsk ul. Jana Pawła II 1A  |  Ustka ul. Na wydmie 5A

Rehabilitacja lecznicza prowadzona przez ZUS

Z rehabilitacji mogą skorzystać osoby:
 • ubezpieczone zagrożone całkowita lub częściowa niezdolnością do pracy
 • uprawnione do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego
 • pobierające rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy, rokujące odzyskanie zdolności do pracy po przeprowadzeniu rehabilitacji.

Rehabilitacja jest prowadzona w następujących profilach schorzeń:
 • narząd ruchu - stacjonarnie i ambulatoryjnie
 • układ krążenia - stacjonarnie i ambulatoryjnie, w tym monitorowany telemedycznie
 • układ oddechowy - stacjonarnie
 • psychosomatyka - stacjonarnie
 • po operacji gruczołu piersiowego - stacjonarnie.


Co obejmuje program rehabilitacji leczniczej:

Rehabilitacja lecznicza obejmuje ustalony indywidualnie program ukierunkowany na leczenie schorzenia

      będącego przyczyną skierowania na rehabilitację oraz schorzenia współistniejące i uwzględnia

      w szczególności:

 • różne formy rehabilitacji fizycznej tj. kinezyterapie indywidualną, zbiorową i ćwiczenia w wodzie oraz zabiegi fizykoterapeutyczne z zakresu ciepłolecznictwa, krioterapii, hydroterapii, leczenia polem elektromagnetycznym wielkiej i niskiej częstotliwości, leczenia ultradźwiękami, laseroterapii, masażu klasycznego i wibracyjnego
 • rehabilitację psychologiczną
 • edukację zdrowotną

Jak długo trwa turnus rehabilitacyjny:

Rehabilitacja lecznicza w ośrodku rehabilitacyjnym trwa 24 dni.


Kto pokrywa koszty rehabilitacji:

Pełny koszt rehabilitacji, uwzględniający w szczególności koszty leczenia, zakwaterowania i wyżywienia
      pokrywa ZUS. Koszty dojazdu do ośrodka rehabilitacyjnego z miejsca zamieszkania i z powrotem ZUS
      refunduje do wysokości ceny biletu najtańszego środka komunikacji publicznej.

 
Copyright © 2014 SPEC-MED s.c. | Rehabilitacja Słupsk