Ortopedia
Gabinety rehabilitacji
Laboratorium diagnostyczne

Przychodnia NZOZ SPEC-MED oferuje Państwu szeroki zakres kompleksowych, profesjonalnych usług. Nasz zespół lekarzy specjalistów oraz wykwalifikowany personel medyczny pomogą Państwu zarówno w zakresie diagnostyki, jak i rehabilitacji.

Nasza Przychodnia dysponuje kilkunastoma gabinetami wyposażonymi w nowoczesny sprzęt, a to w połączeniu z wiedzą i umiejętnościami naszych terapeutów przynosi doskonałe efekty w leczeniu schorzeń.

Świadczymy następujące usługi:

 • konsultacje i porady lekarzy specjalistów PORADNIA REHABILITACYJNA, PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
 • kompleksową rehabilitację Pacjentów z dysfunkcją narządu ruchu
 • rehabilitację patologii stawu biodrowego
 • pełen zakres zabiegów z fizykoterapii przy wykorzystaniu najnowocześniejszych urządzeń
 • zajęcia ogólnousprawniające
 • masaże lecznicze
 • rehabilitacje i profilaktykę w sporcie

Przychodnia świadczy usługi bezpłatnie w ramach umowy z NFZ, w ramach Prewencji Rentowej ZUS oraz usługi i porady odpłatne.

Strzałka dwukolorowa

Zapraszamy do korzystania z gabinetu fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii i masaży oraz porad lekarskich w zakresie rehabilitacji medycznej i ortopedii.

Osoba pokazuje wnętrze kriosauny

KRIOSAUNA
JUKA

Lekarz ortopeda bada pacjenta

PORADNIA ORTOPEDYCZNA

Sala kinezyterapii

KINEZYTERAPIA

Masaż limfatyczny

MASAŻ
LIMFATYCZNY BOA

Masaż

MASAŻ

Mężczyzna z przyklejonymi plastrami kinesiology tape

KINESIOLOGYTAPING

WAŻNE

Prewencja rentowa ZUS

Każda osoba ubezpieczona, zagrożona długotrwałą chorobą, może bezpłatnie skorzystać z programu rehabilitacji leczniczej prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przychodnia NZOZ SPEC-MED wykonuje zabiegi rehabilitacyjne dla osób skierowanych przez ZUS. Osoby skierowane przez ZUS nie ponoszą żadnych kosztów rehabilitacji.

Strzałka dwukolorowa

POLITYKA JAKOŚCI

Polityka Jakości NZOZ SPEC-MED s.c. realizowana w ramach Systemu Zarządzania Jakością wynika z długofalowej strategii rozwoju naszej firmy, której nadrzędnym celem jest pełne zadowolenie Pacjenta, utrzymanie znaczącej i stale rosnącej pozycji na rynku oraz uzyskanie opinii firmy niezawodnej, uwzględniającej potrzeby wszystkich naszych pacjentów, partnerów, pracowników oraz udziałowców.

Podstawowym celem strategicznym jest zapewnienie naszym Pacjentom kompleksowych usług medycznych o wysokiej jakości. Chcemy być sprawną organizacją stosującą najlepsze praktyki rynkowe, zapewniającą przyjazną obsługę.  Naszym sukcesem jest satysfakcja i zaufanie pacjentów – to decyduje o wartości naszej firmy.

Staramy się realizować powyższą misję poprzez:

 • zatrudnianie wykwalifikowanego personelu medycznego wyższego i średniego, który udziela świadczeń diagnostycznych i leczniczych zgodnie z najnowszymi osiągnięciami medycyny;
 • poszerzanie oferty świadczonych usług o nowe dziedziny medycyny;
 • orientację na ciągłe doskonalenie się organizacji i pracowników;
 • dostosowanie procesów wewnętrznych do oczekiwań stawianych przez otoczenie rynkowe;
 • monitorowanie poziomu satysfakcji i zadowolenia pacjenta, jego obiektywnej oceny i doskonaleniu obsługi Pacjentów;
 • dbałość o bezpieczeństwo, zdrowie i dobro naszych pacjentów.

Aby doskonalić działalność naszej organizacji oraz zwiększyć satysfakcję pacjenta wdrażamy System Zarządzania Jakością zgodny z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2015-10 wyznaczając następujące cele strategiczne:

 • czynny udział we wdrażaniu i doskonaleniu Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN – EN ISO – 9001 : 2015-10;
 • konsekwentna i pełna realizacja ustalonych Procedur i Instrukcji SZJ;
 • doskonalenie kwalifikacji zawodowych pracowników;
 • koleżeńska i lojalna współpraca z pracownikami na związanych stanowiskach;
 • zapewnienie satysfakcjonującego systemu motywacyjnego dla pracowników.

Jako Spółka uważamy, że Personel firmy stanowi jej Najwyższą Wartość oraz, że jego uczestnictwo i wzajemne zrozumienie jest konieczne do osiągnięcia postawionych celów. Tworzymy jak najlepsze warunki do sprawnego wdrożenia Polityki Jakości. Deklarujemy swoje osobiste zaangażowanie i zobowiązujemy się do:

 • nieustannego tworzenia odpowiednich warunków materialnych, organizacyjnych ipersonalnych dla prawidłowego funkcjonowania i doskonalenia SZJ;
 • zabezpieczania sprawnego funkcjonowania nadzoru świadczonych usług;
 • wspierania wszelkich prac zmierzających do doskonalenia świadczonych usług oraz dążenie do realizacji oczekiwań stawianych przez Naszych pacjentów;
 • popierania dokształcania i podnoszenia kwalifikacji personelu.

NZOZ SPEC- MED gwarantuje, że treść Polityki Jakości jest znana wszystkim pracownikom, a założenia Systemu są przez nich w pełni respektowane.

Jest publicznie dostępna dla klientów oraz przekazywana do wiadomości wszystkim stronom zainteresowanym.

Zapraszamy do korzystania z porad lekarskich, gabinetów fizykoterapii i rehabilitacji