Rehabilitacja lecznicza prowadzona przez ZUS

Z rehabilitacji mogą skorzystać osoby:
 • ubezpieczone zagrożone całkowita lub częściowa niezdolnością do pracy
 • uprawnione do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego
 • pobierające rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy, rokujące odzyskanie zdolności do pracy po przeprowadzeniu rehabilitacji.
Rehabilitacja jest prowadzona w następujących profilach schorzeń:
 • narząd ruchu – stacjonarnie i ambulatoryjnie
 • układ krążenia – stacjonarnie i ambulatoryjnie, w tym monitorowany telemedycznie
 • układ oddechowy – stacjonarnie
 • psychosomatyka – stacjonarnie
 • po operacji gruczołu piersiowego – stacjonarnie.
Co obejmuje program rehabilitacji leczniczej:

Rehabilitacja lecznicza obejmuje ustalony indywidualnie program ukierunkowany na leczenie schorzenia będącego przyczyną skierowania na rehabilitację oraz schorzenia współistniejące i uwzględnia w szczególności:

 • różne formy rehabilitacji fizycznej tj. kinezyterapie indywidualną, zbiorową i ćwiczenia w wodzie oraz zabiegi fizykoterapeutyczne z zakresu ciepłolecznictwa, krioterapii, hydroterapii, leczenia polem elektromagnetycznym wielkiej i niskiej częstotliwości, leczenia ultradźwiękami, laseroterapii, masażu klasycznego i wibracyjnego
 • rehabilitację psychologiczną
 • edukację zdrowotną
Jak długo trwa turnus rehabilitacyjny:

Rehabilitacja lecznicza w ośrodku rehabilitacyjnym trwa 24 dni.

Kto pokrywa koszty rehabilitacji:

Pełny koszt rehabilitacji, uwzględniający w szczególności koszty leczenia, zakwaterowania i wyżywienia pokrywa ZUS. Koszty dojazdu do ośrodka rehabilitacyjnego z miejsca zamieszkania i z powrotem ZUS refunduje do wysokości ceny biletu najtańszego środka komunikacji publicznej.

Gabinet zabiegowy
Gabinet zabiegowy
Gabinet zabiegowy