Jak uzyskać skierowanie na rehabilitację leczniczą:

Podstawą do skierowania ubezpieczonego lub rencisty do ośrodka rehabilitacyjnego jest orzeczenie o
potrzebie rehabilitacji leczniczej, wydane przez lekarza orzecznika ZUS.
Lekarz  orzecznik ZUS może wydać orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej m.in. na wniosek
lekarza prowadzącego leczenie.
Wniosek może wystawić każdy lekarz prowadzący leczenie, także w ramach praktyki prywatnej,
a osoba której ten wniosek dotyczy, składa go w dowolnej jednostce ZUS.

Wniosek może być sporządzony na dowolnym formularzu i powinien zawierać:
  • imię i nazwisko leczonego
  • PESEL
  • adres zamieszkania i numer telefonu
  • rozpoznanie medyczne w języku polskim oraz opinię czy po przeprowadzeniu rehabilitacji istnieje pozytywne rokowanie odzyskania zdolności do pracy.

Przykładowy wzór wniosku, a także szczegółowe informacje dotyczące rehabilitacji leczniczej można uzyskać na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pod adresem www.zus.pl/rehabilitacja