Kinezyterapia (gr. kinesis – ruch) – leczenie ruchem, czyli gimnastyka lecznicza. Podstawą tej dziedziny fizjoterapii są ćwiczenia ruchowe. Zadaniem kinezyterapii jest usunięcie niesprawności fizycznej i przygotowanie do dalszej rehabilitacji.

      Główne cele kinezyterapii:
 •     przywrócenie bezbolesnych ruchów kręgosłupa i kończyn,
 •     poprawa wydolności organizmu i wytrzymałości mięśni
 •     kontrolowany spadek wagi ciała
 •     kształtowanie prawidłowych nawyków ruchowych

Kinezyterapia stosowana jest w profilaktyce, rekreacji i rehabilitacji.
Leczniczo stosowane są odpowiednio dobrane ćwiczenia w następujących przypadkach:

 • zespołach bólowych kręgosłupa i stawów
 • ograniczeniu ruchomości kręgosłupa i stawów
 • dyskopatiach i zmianach zwyrodnieniowych kręgosłupa i stawów
 • zanikach mięśniowych
 • niedowładach kończyn na tle zmian zwyrodnieniowych, pourazowych lub neurologicznych
 • wadach postawy
 • otyłości
 • przewlekłych schorzeniach kardiologicznych i układu oddechowego
Sala kinezyterapii
Sala kinezyterapii
Sala kinezyterapii
Sala kinezyterapii